Skatter och subventioner vid elproduktion – En specialstudie

Posted By on October 24, 2015

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA projekt Vägval El har presenterat en studie gjord av Sweco med rubriken “Skatter och subventioner vid elproduktion – En specialstudie“.

Harald Klomp hos Uppsala Engineering fick möjlighet att ge kommenterar på rapporten. Han visade några bilder som finns att ladda ner här.

Bilderna finns också här.

Mellan 2003-2012 fick biokraftvärme flest certifikat. Från 2013 får vindkraft flest certifikat. Från 2013 ingår också Norge i systemet.

Mellan 2003-2012 fick biokraftvärme flest certifikat. Från 2013 får vindkraft flest certifikat. Från 2013 ingår också Norge i systemet.

Utfärdande av certifikat. Ett certifikat motsvarar 1 MWh elproduktion.

Utfärdande av certifikat. Ett certifikat motsvarar 1 MWh elproduktion.

 

Varje år utfärdas ett visst antal certfikat och ett visst antal annuleras per 1 april varje år. Antalet som annuleras är en viss andel (kvot) av den kvotpliktiga elen.

Varje år utfärdas ett visst antal certfikat och ett visst antal annuleras per 1 april varje år. Antalet som annuleras är en viss andel (kvot) av den kvotpliktiga elen.

Antalet utfärdade certifikat multiplicerat med medelpriset när de utfärdades. Systemet omsatte nära 5 miljarder som mest 2010. Siffran för 2015 är årets första nio månader.

Antalet utfärdade certifikat multiplicerat med medelpriset när de utfärdades. Systemet omsatte nära 5 miljarder som mest 2010. Siffran för 2015 är årets första nio månader.

 

Summering av samtliga utfärdade certifikat från 2003 t.o.m. september 2015.

Summering av samtliga utfärdade certifikat från 2003 t.o.m. september 2015.

Från 1 augusti 2015 höjdes effektskatten på kärnkraftsreaktorer. Total skatt är 4,9 miljarder efter höjningen.

Från 1 augusti 2015 höjdes effektskatten på kärnkraftsreaktorer. Total skatt är 4,9 miljarder efter höjningen.