PM – Hur mycket baskraft behövs i Sverige?

Posted By on June 30, 2014

Uppsala Engineering har på uppdrag av SKGS tagit fram ett kort PM om behovet av mängden baskraft.

Detta PM ska läsas som ett komplement till Jöran Hägglunds rapport om praktiska möjligheter för baskraft framtagen för SKGS (Hägglund, 2014). Vi försöker här beskriva att det behövs minst 2 GW baskraft men att 7 GW baskraft eller mer troligen är mer optimalt.

Det finns i Sverige ett basbehov av el på ungefär 11 GW. Nära 99 procent av energin konsumeras mellan 10-20 GW med en liten energimängd på mellan 20-26 GW.

Sverige har en stor obalans där 82 procent av vattenkraften produceras i norra Sverige (elområde 1 & 2) men bara 27 procent av elanvändning sker där.
Trots hög överföringskapacitet på 6,7 GW mellan norr och söder finns det behov av elproduktion även i södra Sverige.

En möjlighet är att installera 7-11 GW baskraft sett till baselbehovet vilket ger en hög kapacitetsfaktor och leveranstrygghet. Ett sådant scenario kräver små ändringar i dagens elnät.
Om istället 5 GW gasturbiner installeras och överföringskapaciteten mellan norr och söder dubbleras går det teoretiskt att klara sig med så lite som 2 GW baskraft. Då går det att integrera ungefär 45 TWh vindkraft. Detta visas också av professor Söder.

Mängden baskraft Mängden gaskraft Produktion gaskraft Produktion vind för användning i Sverige

Scenario Mängden baskraft Mängden gaskraft Produktion gaskraft Produktion vind för användning i Sverige
Ingen baskraft 0 GW 7 GW 25-40 TWh 45 TWh
Minimal baskraft 2 GW 5 GW 10-35 TWh 45 TWh
Baskraft medel 5 GW 2 GW 1 TWh 30 TWh
Baskraft mycket 7-11 GW 0 GW 0 TWh 15 TWh

Tabell 1: Baskraftscenarios, produktion i gasturbiner avgöras av mängden vattenkraft som finns tillgängligt olika år. Ökad mängd baskraft ger minskat behov av vindkraft för användning i Sverige men kan öka möjligheten att montera vindkraft för export.
Om gaskraft av något skäl inte är önskvärt behövs ungefär 7 GW baskraft. För varje GW minskad baskraft jämfört med denna nivå måste mer gaskraft installeras.
Varken smarta elnät, energilager eller utlandsförbindelser ändrar på något avgörande sätt denna ekvation.

Baskraft minskar behovet av att producera vindkraft i Sverige. Det finns däremot stora möjligheter att kombinera baskraft med export av vindkraftsel. Baskraft i södra Sverige ger ökad stabilitet i elnätet och ökar möjligheten att exportera el utan dyra ombyggnader av elnätet.

Baskraft är produktion som är att ha hög kapacitetsfaktor och låga rörliga kostnader.
Det går att ersätta baskraft med en kombination av två eller fler rörliga produktionsslag som kräver då dubbelt eller mer installerad effekt med tillkommande elnätsförstärkningar.

Det finns ingen motsats mellan baskraft och vindkraft. Snarare tvärtom.

Innehållet i detta PM utgör inget ställningstagande från SKGS utan är författarens egen.

Läs hela hela PM här:
pm-skgs-baskraft-final