IVA beställer elmarknadsstudie

Posted By on June 5, 2015

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA beställer inom ramen för projektet “Vägval El” en elmarknadsstudie.

IVA bett Uppsala Engineering att beskriva elmarknaderna i Kalifornien, Texas, Georgia, PJM (13 delstater i östra USA), Ontario och Storbritannien. Var och en av dessa elmarknader är utformade på olika sätt med olika förutsättningar.

En elmarknad måste långsiktigt säkerställa hög leveranssäkerhet, låga klimat- och miljöutsläpp till ett konkurrenskraftigt pris. Det finns ett flertal sätt att organisera en elmarknad från helt avreglerad till reglerad och varianter däremellan med stödsystem för olika kraftslag.

Sverige står inför investeringar på hundratals miljarder när dagens kärnkraft ska ersättas med ny elproduktion. Hur elmarknaden är utformad kan vara helt avgörande för hur konkurrenskraftigt det nya systemet blir.

Uppsala Engineering kommer jämföra de utländska elmarknaderna i en nordisk och svensk kontext och dra relevanta slutsatser.

Rapporten ska vara färdig under oktober 2015.