Harald Klomp medverkar vid riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknader

Posted By on April 30, 2014

Förnybar energi och elmarknaden
– Vad betyder Europeiska mål för förnybar energi och elcertifikatsystemets utveckling för Sverige och elmarknaden?

7 maj
Sveriges Riksdag, Skandiasalen, Mynttorget 1
Kl. 13.00-14.30, avslutas med fika

Mats Odell (kd), ordförande i Riksdagens Näringsutskott bjuder i samverkan med Svenskt Näringsliv in till ett kunskapsseminarium om förnybar energi och elmarknaden. På seminariet diskuteras konsekvenserna av mål för och stöd till förnybar energi, och hur detta påverkar Sverige, elmarknaden, investerare och kunder.

Medverkar gör:

– Mats Odell, Kristdemokraterna
– Lars Bergman, fd. rektor Handelshögskolan i Stockholm och författare till delrapport om energi i långtidsutredning ingen
– Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall
– Lina Palm, Skogsindustrierna och SKGS
– Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
– Harald Klomp, Uppsala Engineering Partner

Lars Bergman, som varit ansvarig för analysen av energimarknaderna i samband med långtidsutredningen, inleder med sina tankar kring hur elmarknaden långsiktigt påverkas av subventioner. Svenskt Näringsliv belyser vad mål för förnybar energi på EU-nivå kan innebära för Sverige, och en färsk studie av konsekvenserna för elmarknaden på längre sikt av de nyligen föreslagna förändringarna i elcertifikatsystemet presentas.

Vi får därefter kommentarer kring hur detta påverkar det marknadsförutsättningarna för investeringar i ny elproduktion, samt kunderna i det korta och långa perspektivet.

Seminariet avslutas med en diskussion.

Välkomna!
Anmälan görs till: andia.ghafouri at riksdagen.se senast 2 maj.

Rapporten som kommer att presenteras finns här:
rapport-sn-elcertfikat-konsekvenser-final
presentation-riksdagsseminarium-fornybar-el-och-elmarknaden-7-5-2014